SYSTEM CENTER STANDARD

 • License Model: Per 2Licenses CoreLic
  Virtual Machine: 1
  Configuration Manager
  Data Protection Manager
  Endpoint Protection
  Operations Manager
  Orchestrator
  Service Manager
  Virtual Machine Manager
ODS gọi cho bạn khi nào thì phù hợp?

TỔNG ĐÀI ODS

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí