EXPERT

 • Phí khởi tạo 500.000 đ
  Thu âm IVR 300.000 đ
  Kết nối 5 đầu số
  40 số máy nhánh
  40 cuộc gọi đồng thời
  20GB SSD Cloud Storage
Dịch vụ bổ sung: (VNĐ/tháng)