PRO

 • Phí khởi tạo 500.000 đ
  Thu âm IVR 300.000 đ
  Kết nối 4 đầu số
  30 số máy nhánh
  30 cuộc gọi đồng thời
  15GB SSD Cloud Storage
Dịch vụ bổ sung: (VNĐ/tháng)