QUI ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ – CHO THUÊ MÁY CHỦ

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ - CHO THUÊ MÁY CHỦ

Các qui định sử dụng dịch vụ chỗ đặt máy chủ / thiết bị này là thỏa thuận pháp lý giữa Công ty cổ phần ODS ('ODS', 'chúng tôi') và mỗi khách hàng của chúng tôi ('bạn', 'Quý khách', ‘khách hàng’) khi sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể sửa đổi / bổ sung các qui định sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào, ngoại trừ những trường hợp cần khẩn trương, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 10 ngày làm việc qua email về bất kỳ sửa đổi nào.
Khi sử dụng dịch vụ chỗ đặt máy chủ / thiết bị tại ODS, bạn phải hiểu, đồng ý và chấp thuận những điều kiện ràng buộc của Thỏa thuận sau đây:

 1. Bạn có trách nhiệm cung cấp trung thực các thông tin theo yêu cầu của ODS, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó (Mục đích sử dụng dịch vụ, quy mô và cấu hình mạng, v.v…)
 2. Bạn phải tuân theo các quy định của Nhà nước về việc sử dụng dịch vụ Internet và các điều khoản quy định tại hợp đồng khi ký kết.
 3. Bạn có trách nhiệm xây dựng Firewall để đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin cho hệ thống mạng của mình, chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin Bạn lưu trữ và truyền qua mạng dịch vụ của ODS.
 4. ODS không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ bất kì dịch vụ nào Bạn sử dụng và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào liên quan đến dữ liệu được lưu trữ trên dịch vụ của Bạn.
 5. Bạn không được sử dụng dịch vụ của ODS cung cấp cho mục đích SpamMail (gửi thư rác), quản lý nội dung các thư điện tử được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của Bạn.
 6. ODS có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

  a. Bạn sử dụng bất kì dịch vụ nào vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.

  b. Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm v.v... hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.

  c. Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội hoặc các dữ liệu vi phạm pháp luật về sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ hay bất kì quyền nào của bất kì cá nhân, tổ chức nào mà Bạn không được cá nhân, tổ chức đó cho phép.

  d. Bạn sử dụng tài nguyên của ODS để tấn công các dịch vụ khác hoặc làm cho hệ thống bị quá tải (dùng quá mức tài nguyên cho phép hoặc bị tấn công DDOS) và sẽ được tính thêm chi phí 80.000 đồng/ngày cho Blog 100Mbps băng thông vượt mức qui định băng thông mà Bạn sử dụng.

  e. Bạn không thanh toán các chi phí đúng hạn cho ODS. Sau 72 giờ kể từ lúc ODS thông báo tạm ngưng cung cấp hệ thống mạng cho máy chủ của Bạn mà Bạn vẫn chưa thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ thì ODS sẽ có quyền tắt nguồn máy chủ (Server) và quá hạn 3 tháng chưa thanh toán ODS có quyền tiến hành thanh lý máy chủ (Server) đó để đảm bảo thu hồi công nợ.

 7. ODS sẽ hoàn lại chi phí dịch vụ còn lại cho Bạn tương ứng với thời gian chưa sử dụng trong trường hợp không cung cấp được dịch vụ do ngưng hoạt động.
 8. Bạn tự chịu trách nhiệm và phải tự chứng minh bản quyền của mình đối với các phần mềm cài đặt trên dịch vụ / máy chủ (Server) trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc Bên thứ ba.
 9. Nhận lại máy chủ đặt tại địa điểm của ODS sau khi Hợp đồng chấm dứt và Bạn hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của mình theo hợp đồng. Trong trường hợp Bạn không chịu nhận máy chủ về sau khi nhận được thông báo của ODS thì ODS có quyền di dời vị trí mày chủ của Bạn ra khỏi vị trí thuê đặt máy chủ và sẽ không chịu trách nhiệm bảo quản đối với máy chủ, thiết bị của Bạn.