QUI ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CLOUD SERVER

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
CLOUDSERVER 

Các Điều khoản dịch vụ Cloud Server này là thỏa thuận pháp lý giữa Công ty cổ phần ODS ('ODS', 'chúng tôi') và mỗi khách hàng của chúng tôi ('bạn', 'Quý khách', ‘khách hàng’) khi sử dụng dịch vụ Cloud Server.

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào, ngoại trừ những trường hợp cần khẩn trương, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 10 ngày làm việc qua email về bất kỳ sửa đổi nào.
Bạn phải lựa chọn sử dụng một trong những gói quản trị kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ Cloud Server tại ODS. Bạn phải hiểu, đồng ý và chấp thuận những điều kiện ràng buộc của Thỏa thuận sau đây:

1. Quy định về hỗ trợ cài đặt phần mềm

1.1. ODS hỗ trợ cài đặt phần mềm trên máy chủ Cloud Server của bạn tại ODS trong những điều kiện sau đây:

  • Hệ điều hành và những phần mềm trong danh sách được hỗ trợ cài đặt tại Mục 5 và Mục 6 (nội dung cuối trang này).
  • Đối với bảng điều khiển (Control Panel) có bản quyền như cPanel, Plesk, DirectAdmin: Bạn phải cung cấp License Key, hoặc ODS sẽ cung cấp License Key và tính phí theo bảng giá. Kỹ thuật của chúng tôi sẽ kích hoạt ngay khi cài đặt ban đầu cho bạn.
  • Chỉ cài đặt phần mềm trên máy chủ tại ODS.

1.2. ODS chỉ cung cấp phần mềm Email Server được tích hợp sẵn trên bảng điều khiển (Control Panel): cPanel, Plesk, DirectAdmin, VestaCP.

1.3. Đối với License Key của phần mềm được mua tại ODS, chúng tôi chỉ hỗ trợ kích hoạt và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan nếu phần mềm được cài đặt trên máy chủ tại ODS. Những máy chủ ở nơi khác, ODS không thể can thiệp.

1.4. Chúng tôi hỗ trợ cài đặt Hệ điều hành và Phần mềm miễn phí lần đầu và bàn giao máy chủ Cloud Server cho khách hàng. Trong quá trình vận hành, ODS thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật tương ứng với từng gói dịch vụ quản trị kèm theo.

Lưu ý: License key của DirectAdmin có thể được hãng kích hoạt và cung cấp trong vòng 24 giờ (thông thường) và chậm nhất trong 72 giờ.

2. Quy định về Hỗ trợ chuyển dữ liệu

2.1. Chúng tôi chỉ hỗ trợ chuyển dữ liệu cho Bạn về Cloud Server tại ODS khi Bạn có sử dụng dịch vụ quản trị (dịch vụ quản trị là bắt buộc khi Bạn sử dụng Cloud Server).

2.2. Các gói hỗ trợ chuyển dữ liệu về máy chủ Cloud Server chỉ được chúng tôi thực hiện trong những trường hợp sau đây:

  • Từ nhà cung cấp khác hoặc từ nơi lưu trữ khác về Cloud Server tại ODS có kèm theo gói Hỗ trợ Cao cấp.
  • Từ máy chủ Cloud Server cũ sang máy chủ Cloud Server mới đối với những trường hợp như: Chuyển đổi máy chủ khi nâng cấp, cài mới hệ điều hành (Reload OS).

2.3. ODS sẽ không tiến hành sao lưu hay lưu trữ dữ liệu theo yêu cầu chuyển đổi dữ liệu. Để đảm bảo không bị mất bất cứ dữ liệu nào của bạn khi đang lưu trữ tại bên thứ ba, chúng tôi đề nghị bạn phải tự sao lưu dữ liệu của mình đang được lưu trữ của bên thứ ba và cung cấp đường dẫn tải về (link download) bản sao lưu đã được nén sẵn đầy đủ tập tin, thư mục và databases,… cho chúng tôi trước khi tiến hành việc chuyển dữ liệu.

2.4. ODS chỉ thực hiện chuyển dữ liệu cho bạn với điều kiện dung lượng sau khi chuyển qua không được vượt quá 80% tổng dung lượng sử dụng trên toàn máy chủ. Bạn nên cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng về tài nguyên của máy chủ trước khi yêu cầu chúng tôi thực hiện, vì ODS có thể từ chối chuyển dữ liệu cho bạn trong trường hợp dung lượng của máy chủ mới không đủ đáp ứng lưu trữ và vận hành hệ thống.

2.5. Bạn đồng ý rằng ODS không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bất cứ sự chậm trễ nào với dịch vụ liên quan đến việc chuyển đổi dữ liệu. Chúng tôi không thể đảm bảo nhanh chóng về mặt thời gian trong quá trình chuyển dữ liệu do phụ thuộc vào các yếu tố khác như: Đường truyền, kích thước dữ liệu, hiệu suất của các máy chủ,…

2.6. ODS không chịu trách nhiệm bất kỳ hình thức nào liên quan đến thất thoát, rò rỉ thông tin, hư hỏng hoặc mất mát dữ liệu trong suốt quá trình thực hiện chuyển dữ liệu.

2.7. Bạn đồng ý không tiến hành bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của website, dịch vụ trong suốt quá trình ODS thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

2.8. ODS không đảm bảo 100% việc cấu hình website của bạn sau khi di chuyển dữ liệu vì không thể can thiệp sâu vào mã nguồn, không thể nắm rõ cấu trúc của mã nguồn website và cũng không chuyên về lập trình. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng linh động hỗ trợ cho bạn trong khả năng hiểu biết, bạn nên phối hợp với kỹ thuật website để thực hiện công việc này nhanh chóng.

Lưu ý:

  • ODS chỉ hỗ trợ di chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác hoặc từ nơi lưu trữ khác về Cloud Server tại ODS với điều kiện khách hàng phải cung cấp đường dẫn tải về (link download) bản sao lưu đã được nén sẵn đầy đủ tập tin, thư mục và databases,… Khi khách hàng cung cấp đường dẫn tải về (link download) dữ liệu cho kỹ thuật ODS, đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý cho phép kỹ thuật ODS thực hiện và ODS hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề gì liên quan đến rò rỉ thông tin, phát sinh lỗi do thiếu dữ liệu sau khi di chuyển.
  • Trong trường hợp nâng cấp, chuyển đổi gói Cloud Server hoặc cài mới lại hệ điều hành (Reload OS), nếu bạn có thể tự chuyển dữ liệu mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của ODS, ODS có thể hỗ trợ duy trì hoạt động của máy chủ cũ tối đa 3 ngày để bạn có thêm thời gian và kế hoạch tự chuyển dữ liệu của mình.

3. Ngoài phạm vi hỗ trợ

3.1. Chúng tôi không cài đặt Hệ điều hành, phần mềm ngoài danh sách được hỗ trợ tại Mục 5 và Mục 6 (nội dung cuối trang này).

3.2. Chúng tôi không thực hiện công việc ngoài nội dung dịch vụ quản trị Cloud Server mà Bạn đang sử dụng.

3.3. Không thể can thiệp sâu vào chuyên môn lập trình để khắc phục lỗi liên quan đến mã nguồn website (lỗi không do máy chủ gây ra).

3.4. Không thể can thiệp và xử lý những lỗi phát sinh do tác động của người dùng (hoặc do malware/ virus) gây ra trong quá trình sử dụng làm hư hỏng hoặc gây chậm hệ thống Cloud Server.

3.5. Không can thiệp và khắc phục các lỗi phát sinh do tài nguyên của máy chủ quá tải, không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các website, ứng dụng mà bạn đang sử dụng trên máy chủ. Chúng tôi sẽ tư vấn và khuyến nghị bạn nâng cấp tài nguyên hoặc nâng lên gói cao hơn để đủ đáp ứng cho website, ứng dụng và hệ thống máy chủ Cloud Server của bạn hoạt động.

3.6. Chúng tôi không đáp ứng những yêu cầu nghiên cứu, tích hợp một giải pháp chưa được hỗ trợ đầy đủ hoặc vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật ODS.

3.7. Không đảm bảo 100% việc gửi nhận Email trên máy chủ Cloud Server. ODS khuyến nghị khách hàng nên dùng dịch vụ PROMAIL để chuyên dụng cho dịch vụ email.

3.8. Không cung cấp các bản sao lưu (backup) riêng lẻ cho từng dữ liệu website bên trong máy chủ. Khách hàng có thể tự thực hiện sao lưu dữ liệu website của mình định kỳ thông qua Control Panel, từ các chương trình kết nối FTP/ SFTP hoặc từ các dịch vụ Sao lưu tại ODS.

3.9. Không hỗ trợ nâng tạm hoặc giảm dung lượng máy chủ.

3.10. Không can thiệp và xử lý đối với các hình thức vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ của ODS.

4. Những thông số giới hạn trên máy chủ Cloud Server

Bạn hoàn toàn được sử dụng 100% tài nguyên mà ODS đã cung cấp cho Bạn tùy theo từng gói Cloud Server mà Bạn đã đăng ký sử dụng. Bảng phân bổ tài nguyên máy chủ theo các gói của dịch vụ Cloud Server được thể hiện trên website đó cũng chính là các thông số giới hạn theo từng gói dịch vụ.

5. Hệ điều hành được hỗ trợ cài đặt sẵn Control Panel

Lưu ý: Bạn có thể tự cài đặt Control Panel hoặc gửi yêu cầu để kỹ thuật ODS cài đặt giúp bạn.

Hệ điều hành Linux Control Panel
Tên Phiên bản Nền tảng Tên Phiên bản License
CentOS 7 - Plesk 7.5-1804 x86-64 Plesk Onyx 17.8
Ubuntu 18.04 - Plesk 18.04 x86-64 Plesk Onyx 17.8
CentOS 7 - DirectAdmin 7.5-1804 x86-64 DirectAdmin 1.532
Ubuntu 18.04 - DirectAdmin 18.04 x86-64 DirectAdmin 1.532
CentOS 7 - cPanel 7.5-1804 x86-64 cPanel 74
CentOS 7 - VestaCP 7.5-1804 x86-64 VestaCP 0.9.8-22 Miễn phí
Ubuntu 18.04 - VestaCP 18.04 x86-64 VestaCP 0.9.8-22 Miễn phí
Hệ điều hành Windows Control Panel
Tên Phiên bản Nền tảng Tên Phiên bản License
Windows Server 2012 R2 Datacenter x64 Plesk Onyx 17.8
Windows Server 2016 Datacenter x64 Plesk Onyx 17.8

6. Danh sách Hệ điều hành tuỳ chọn (không tích hợp Control Panel)

Ngoài danh sách Hệ điều hành và Phần mềm được tích hợp sẵn các Control Panel, Chúng tôi còn cung cấp danh sách các Hệ điều hành rất phổ biến đang được nhiều người dùng sử dụng cho Bạn lựa chọn. Đối với danh sách này, chúng tôi cung cấp máy chủ chỉ có hệ điều hành.

Hệ điều hành Linux
Tên Phiên bản Nền tảng
CentOS 6 6.1 x86-64
CentOS 7 7.5-1804 x86-64
Ubuntu 16.04 16.04 x86-64
Ubuntu 18.04 18.04 x86-64
Debian 8.0 8 x86-64
Debian 9.0 9 x86-64
Fedora 28 28 x86-64
Fedora 29 29 x86-64
Hệ điều hành Windows
Tên Phiên bản Nền tảng
Windows Server 2012 R2 Datacenter x64
Windows Server 2016 Datacenter x64

Ngày cập nhật: 01/12/2018