QUI ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢN TRỊ CLOUD SERVER

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
QUẢN TRỊ CLOUD SERVER

 1. Các công việc và chi phí được mô tả chi tiết tương ứng với từng gói quản trị.
 2. ODS sẽ thực hiện cài đặt một trong những bảng điều khiển (Control Panel) như Plesk, cPanel, DirectAdmin, VestaCP tuỳ theo lựa chọn của khách hàng. Bạn chỉ được cấp tài khoản cấp đại lý (Reseller) hoặc người dùng cuối (End User) để tải lên (upload) website/ database và cập nhật mã nguồn website của mình từ giao diện của Control Panel. Lưu ý: VestaCP là Control Panel miễn phí.
 3. Bạn được hỗ trợ chuyển dữ liệu khi bạn yêu cầu.
 4. ODS hỗ trợ tối ưu và bảo mật hệ thống máy chủ, cập nhật bản vá lỗi thường xuyên cho hệ điều hành và các phần mềm đang hoạt động trên máy chủ.
 5. Cài đặt chứng thư số SSL. Tìm và quét Malware/ Virus thường xuyên cho website Bạn.
 6. Kiểm tra định kỳ các lỗi bảo mật trên máy chủ bằng các công cụ tự động hoặc do ODS thiết kế.
 7. Can thiệp và xử lý ngay nếu có phát sinh lỗi trên hệ thống của máy chủ (Không xử lý những lỗi liên quan đến mã nguồn, dữ liệu website của Khách hàng). Tùy theo mức độ phức tạp của lỗi, ODS sẽ thông báo cho Bạn thời gian dự kiến trước khi thực hiện hoặc sẽ trao đổi, thỏa thuận phương án xử lý kỹ thuật với Bạn.
 8. Triển khai các biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu DDOS.
 9. Giám sát tài nguyên sử dụng và tình hình hoạt động của máy chủ 24/7 qua hệ thống chuyên dụng của ODS.
 10. Giám sát hệ thống máy chủ và website cho Bạn 24/7/365.
 11. Hướng dẫn thao tác, xử lý và tư vấn kỹ thuật cho Bạn.
 12. Thực hiện cài đặt lại mới hệ điều hành (Reload OS) hoàn toàn miễn phí khi Bạn yêu cầu. Bạn phải chắc chắn hiểu rằng, Bạn đã có sao lưu dữ liệu trước đó cho riêng mình để sau khi Reload OS Bạn có thể tải lên lại dữ liệu trên máy chủ Cloud Server. Reload OS có giới hạn 1 lần/ tháng.
 13. Gói dịch vụ quản trị phải được đăng ký và duy trì theo chu kỳ với dịch vụ Cloud Server và sẽ hết hạn cùng với thời hạn của dịch vụ Cloud Server.

Ngày cập nhật: 01/12/2018