Update Virtuozzo kernel

Update Virtuozzo kernel Các bước Update Virtuozzo kernel 2632-042stab1082 Cài đặt vzkernelyum install vzkernelCheck kernel hiện tại trên nodeuname -rTiến hành check update và updateyum check-update yum updateThực hiện áp dụng kernel bằng vzrebootvzrebootvzreboot sẽ tự động... [Xem chi tiết]

Resize Virtual Disk của Virtual Machine

Resize Virtual Disk của Virtual Machine Để mở rộng ổ đĩa của VM trên Virtuozzo có thể dùng tool “prl_disk_tool“ Ví dụ ở đây VM “centos-6-lvm” cần resize từ 64GB lên 100GB: # prl_disk_tool resize --hdd /var/parallels/centos-6-lvmpvm/harddiskhdd --size 100GTrường hợp VM có bản Snapshot sẽ... [Xem chi tiết]

TỔNG ĐÀI ODS

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí