Đánh giá tính năng Plesk 12.5

Trong quý đầu tiên của năm 2014, chúng ta được chào đón sự ra mắt sản phẩm Plesk 12 Với Plesk 12 chúng ta thật sự bị ấn tượng với sản phẩm này Với một sự cân nhắc kỹ lưỡng về thiết kế của Plesk, Plesk 12 cho chúng ta nhìn thấy những tính năng và công cụ thiết yếu... [Xem chi tiết]