Quản lý RAM trên VM/CT

Quản lý RAM trên VM/CT Trong bài viết hôm nay chúng ta ẽ tìm hiểu về vSwap, OOM, Overcommit , UBC trong Container và VM của Odin Phần 1: Quản lý RAM cho Container Odin cung cấp khái niệm mới về quản lý và vận hành RAM với Container là vSwap vSwap hoạt động như au: 1 Cấu hình lượng... [Xem chi tiết]

Quản lý virtual network trên Virtuozzo

&nb p; Quản lý virtual network trên Virtuozzo Virtuozzo đưa ra tính năng Virtual Network để dễ dàng quản lý network trên hardware node Virtual Network Virtuozzo cho phép bạn quản lý: Tạo hoặc xóa một Virtual Network Kết nối Virtual Network với card uplink trên hardware node Liệt... [Xem chi tiết]