Manual run Dedup on Windows 2016

Bạn có thể chạy việc dedup ngay bằng tay với các bước sau: 1 Lấy thông tin volume cần chạy dedup bằng lệnh:2 Chạy Job dedup bằng với lệnh với: Start-DedupJob Ví dụ tôi chạy dedup cho volume C:\ClusterStorage\StorageParity Start-DedupJob -Volume C:\ClusterStorage\StorageParity -Type... [Xem chi tiết]

Thêm ổ cứng vào Storage Spaces Direct Windows 2016

Thêm ổ cứng nhằm nâng thêm hiệu năng và dung lượng cho storage Bạn có thể thêm ổ cứng mà không cần phải đóng thêm server nếu các server vẫn còn trống slot đĩa Bạn có thể thêm ổ cứng để làm cache hoặc capacity Quan trọng Theo khuyến cáo từ Microsoft, tất cả server và ổ... [Xem chi tiết]

Tổng quan về Storage Spaces Direct trên Windows 2016

Giới thiệu về Storage Space Diect (S2D) Storage Space Direct trong Windows server 2016 là một tính năng nâng cấp từ tính năng Storage Space ở Windows server 2012 R2, cung cấp khả năng Highly Available - Scalable Storage bằng việc sử dụng các Local Disk trên Server Điều này giúp việc triển khai và vận... [Xem chi tiết]