Update PCS version 6 update 9

Hiện tại Parallels đã tiến hành update PCS version 6 update 9 mới cho Parallels Cloud Server Tất cả các thay đổi cập nhật cũng như những lỗi đã fix và còn tồn đọng được nêu rõ bên dưới1 Các gói đính kèm trong bản updateTất cả các packages mới trong đợt update này của... [Xem chi tiết]

Update PCS version 6 update 9

Hiện tại Parallels đã tiến hành update PCS version 6 update 9 mới cho Parallels Cloud Server Tất cả các thay đổi cập nhật cũng như những lỗi đã fix và còn tồn đọng được nêu rõ bên dưới1 Các gói đính kèm trong bản updateTất cả các packages mới trong đợt update này của... [Xem chi tiết]

Update Virtuozzo kernel

Update Virtuozzo kernel Các bước Update Virtuozzo kernel 2632-042stab1082 Cài đặt vzkernelyum install vzkernelCheck kernel hiện tại trên nodeuname -rTiến hành check update và updateyum check-update yum updateThực hiện áp dụng kernel bằng vzrebootvzrebootvzreboot sẽ tự động... [Xem chi tiết]