Update PCS version 6 update 9

Hiện tại Parallel đã tiến hành update PCS ver ion 6 update 9 mới cho Parallel Cloud Server Tất cả các thay đổi cập nhật cũng như những lỗi đã fix và còn tồn đọng được nêu rõ bên dưới1 Các gói đính kèm trong bản updateTất cả các package mới trong đợt update này của... [Xem chi tiết]

Update PCS version 6 update 9

Hiện tại Parallel đã tiến hành update PCS ver ion 6 update 9 mới cho Parallel Cloud Server Tất cả các thay đổi cập nhật cũng như những lỗi đã fix và còn tồn đọng được nêu rõ bên dưới1 Các gói đính kèm trong bản updateTất cả các package mới trong đợt update này của... [Xem chi tiết]

Update Virtuozzo kernel

Update Virtuozzo kernel Các bước Update Virtuozzo kernel 2632-042 tab1082 Cài đặt vzkernelyum in tall vzkernelCheck kernel hiện tại trên nodeuname -rTiến hành check update và updateyum check-update yum updateThực hiện áp dụng kernel bằng vzrebootvzrebootvzreboot ẽ tự động... [Xem chi tiết]

THEO DÕI CHÚNG TÔI