Update PCS version 6 update 9

Hiện tại Parallel đã tiến hành update PCS ver ion 6 update 9 mới cho Parallel Cloud Server Tất cả các thay đổi cập nhật cũng như những lỗi đã fix và còn tồn đọng được nêu rõ bên dưới 1 Các gói đính kèm trong bản update Tất cả các package mới trong đợt update này của... [Xem chi tiết]

Update PCS version 6 update 9

Hiện tại Parallel đã tiến hành update PCS ver ion 6 update 9 mới cho Parallel Cloud Server Tất cả các thay đổi cập nhật cũng như những lỗi đã fix và còn tồn đọng được nêu rõ bên dưới 1 Các gói đính kèm trong bản update Tất cả các package mới trong đợt update này của... [Xem chi tiết]

Update Virtuozzo kernel

Update Virtuozzo kernel Các bước Update Virtuozzo kernel 2632-042 tab1082 Cài đặt vzkernel yum in tall vzkernel Check kernel hiện tại trên node uname -r Tiến hành check update và update yum check-update yum update Thực hiện áp dụng kernel bằng vzreboot vzreboot vzreboot ẽ tự động... [Xem chi tiết]