HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BẢN GHI CHO DỊCH VỤ PROMAIL

Để có thể sử dụng được dịch vụ Email Startup & Email Business do ProMail cung cấp, quý khách vui lòng tạo các bản ghi trên các máy chủ DNS của nhà cung cấp tên miền. Việc tạo các bản ghi này được hỗ trợ hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ tên miền, trong đó có ODS. Thông tin các bản ghi như bản mô tả bên dưới:

Bước 1: Đăng nhập trang http://control.dns-s.com (Nếu quý khách sử dụng DNS tên miền tại ODS)

Bước 2: Tiến hành trỏ hoặc sửa các Record DNS như thông tin bên dưới:

  • Đối với dịch vụ Promail Startup

Host Loại Record Địa Chỉ Giá trị
mail NS Record mx.odsvn.com
webmail NS Record mx.odsvn.com
default._domainkey NS Record mx.odsvn.com
[tenmiencuaban] TXT v=spf1 include:spf.ods.vn -all
autodiscover CNAME mail.[tenmiencuaban]
autoconfig CNAME mail.[tenmiencuaban]
_autodiscover._tcp SRV cpanelemaildiscovery.cpanel.net Priority: 10
Weight: 10
Port: 443
@ hoặc để trống MX mail.[tenmiencuaban] 10

  • Đối với dịch vụ Promail Bussiness

Host Loại Record Địa Chỉ Giá trị
mail NS Record bs.odsvn.com
default._domainkey NS Record bs.odsvn.com
[tenmiencuaban] TXT v=spf1 include:spf.ods.vn -all
autodiscover CNAME mail.[tenmiencuaban]
@ MX mail.[tenmiencuaban] 10

*tenmiencuaban: tên miền quý khách đăng kí sử dụng dịch vụ email tại ProMail. Ví dụ: ods.vn; promail.vn

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 5 / 5. Phiếu bầu: 1

Cảm ơn bạn đã bình chọn.