Cách remove node ra cluster bằng cách thủ công

Khi cần remove node ra khỏi cluster để tiến hành bảo trì hoặc để join vào 1 cluster khác có thể thực hiện theo quy trình:1 Remove dịch vụ metadata server 2 Remove dịch vụ chunk 3 Dừng các dịch vụ liên quan đến ảo hóa parallels-server, vz 3 Remove dịch vụ shaman 4 Umount client mount... [Xem chi tiết]

Cách join node vào cluster bằng cách thủ công

Đối với các server được cài đặt mới Odin hỗ trợ cấu hình tự động join các dịch vụ vào cluster Nếu bạn đã cài đặt sẵn OS Virtouzzo hoặc join 1 node từ cluster cũ sang cluster mới thì có thể thực hiện bằng cách thủ công mà không cần phải cài đặt lại OSQuy trình... [Xem chi tiết]