Cách remove node ra cluster bằng cách thủ công

Khi cần remove node ra khỏi clu ter để tiến hành bảo trì hoặc để join vào 1 clu ter khác có thể thực hiện theo quy trình: 1 Remove dịch vụ metadata erver 2 Remove dịch vụ chunk 3 Dừng các dịch vụ liên quan đến ảo hóa parallel - erver, vz 3 Remove dịch vụ haman 4 Umount client mount... [Xem chi tiết]

Cách join node vào cluster bằng cách thủ công

Đối với các erver được cài đặt mới Odin hỗ trợ cấu hình tự động join các dịch vụ vào clu ter Nếu bạn đã cài đặt ẵn OS Virtouzzo hoặc join 1 node từ clu ter cũ ang clu ter mới thì có thể thực hiện bằng cách thủ công mà không cần phải cài đặt lại OS Quy trình... [Xem chi tiết]