Hướng dẫn tính năng gửi SMS/USSD bằng dịch vụ GSM trên trang id.cloudfone.vn

Hướng dẫn tính năng gửi sms/ussd bằng dịch vụ gsm trên trang id.cloudfone.vn

Hướng dẫn tính năng gửi SMS/USSD bằng dịch vụ GSM trên trang id.cloudfone.vn

Dịch vụ CloudFone GSM: CloudFone cung cấp cho khách hàng một mã dich vụ tương ứng với một Sim đăng kí với CloudFone. Thông tin được hiển thị trên trang https://id.cloudfone.vn.

Chọn vào mục Dịch vụ => GSM

Chọn vào mục Dịch vụ => GSM

 

Thông số cần lưu ý bao gồm:

 • Mã DV GSM: Mã dịch vụ CloudFone cung cấp cho khách hàng tương ứng với từng Sim (có dạng GSM-XXXX).
 • Mã dịch vụ tổng đài: Tương ứng với mã tổng đài của khách hàng.
 • Port IMEI: Thông tin port của thiết bị để gán Sim.
 • Số seri Sim (ICCID): Thông tin số seri của Sim.
 • Trạng thái: Báo trạng thái hoạt động của Sim.
 • Nhà mạng: Thông tin nhà mạng của Sim.

Tính năng gửi SMS

Mỗi Sim khách hàng đăng kí tổng đài ảo CloudFone được gán lên thiết bị để thực hiện cuộc gọi cũng như tính năng gửi tin nhắn SMS.

Chọn Dịch Vụ => GSM => Thao tác

Chọn Dịch Vụ => GSM => Thao tác

Chọn vào biểu tượngbiểu tượng để vào tính năng gửi SMS.

Báo thông báo gửi tin nhắn thành công => Tin nhắn đã được gửi đi.

Trong đó nhập thông tin cần thiết:

 • Số điện thoại người nhận: Số điện thoại người bạn muốn gửi tin nhắn.
 • Nôi dung gửi: Nội dung tin nhắn gửi đi.

Chọn gửi tin nhắn để gửi tin nhắn đi.

Báo thông báo gửi tin nhắn thành công => Tin nhắn đã được gửi đi.

Báo thông báo gửi tin nhắn thành công => Tin nhắn đã được gửi đi.

Nhận tin nhắn SMS

Dịch vụ CloudFone GSM có thể xem được tin nhắn từ bên ngoài gửi vào từng Sim của khách hàng.

Chọn vào Dịch Vụ => GSM => Thao tác.

Chọn vào biểu tượng xem để xem các tin nhắn đến Sim.

Chọn vào Dịch Vụ => GSM => Thao tác

Trong đó:

 • Số điện thoại gửi: Số điện thoại người gửi.
 • Thời gian: Thời gian nhận tin nhắn.
 • Nội dung: Nội dung tin nhắn.

Lưu ý: Khách hàng có thể xuất file excel các tin nhẳn gửi đến chon vào.

Chọn vào xuất excel để xuất thông tin ra file Excel.

Gửi tin nhắn USSD

USSD là kênh tương tác hai chiều theo thời gian thực, gần giống như SMS và bị giới hạn 182 kí tự. Thay vì truyền tải thông tin giữa người dùng thì USSD giúp nhà mạng và người dùng giao tiếp với nhau, từ đó có thể sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng như nạp tiền điện thoại (*100#), kiểm tra tài khoản (*101#) và nhiều lệnh khác nữa tùy theo nhà mạng.

CloudFone GSM hỗ trợ tính năng gửi tin nhắn USSD bằng cách.

Chọn vào Dịch Vụ => GSM => Thao tác.

Chọn vào soạn tin nhắn USSD để soạn tin nhắn USSD.

soạn tin nhắn USSD

Trong đó:

 • Lệnh truy vấn: cú pháp mình muốn soạn (ví dụ *101# kiểm tra tài khoản).
 • Kết quả truy vấn: Thông tin trả về.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

TỔNG ĐÀI ODS

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí