Chuyển hướng Plesk logs sang remote server

Chuyển hướng Plesk logs sang remote serverCâu hỏi:Có thể huyển hướng Plesk logs đến remote server thông qua syslogTrả lời:Hiện tại chức năng này đang được phát triển theo yêu cầu của một lượng lớn người dùng PleskTuy nhiên hiện tại có thể thao tác thủ công... [Xem chi tiết]

Web logs không thể gửi qua mail

Web logs không thể gửi qua mailÁp dụng: Plesk 125 cho linuxVấn đề:Plesk được cấu hình để gửi log web và log ftp thông qua mail, cấu hình tại Subscriptions > examplecom > Logs > Manage Log Files > Log Rotation Tuy nhiên không nhận được mail chứa log gửi vềNguyên... [Xem chi tiết]

ModSecurity log không có thông tin log mới

ModSecurity log không có thông tin log mớiVấn đề:Mod security không xuất hiện thông tin logNguyên nhân:ModSecurity không được enable trên serverHướng xử lý:Kiểm tra tình trạng ModSecurity [root@server ~]# /usr/local/psa/admin/bin/modsecurity_ctl -s Disabled Tiến hành enable... [Xem chi tiết]

[HUB] 99: Vấn đề không thể start Apache/httpd với lỗi AH00072: make_sock: could not bind to address error

[HUB] 99: Vấn đề không thể start Apache/httpd với lỗi AH00072: make_sock: could not bind to address errorNguyên nhân gây ra lỗi có thể do port của apache đã bị chiếm dụng bới process khác hoặc process apache trước đó đã bị lỗi tuy nhiên vẫn tồn tại trên hệ thống Đồng thời cũng... [Xem chi tiết]