Chuyển hướng Plesk logs sang remote server

Chuyển hướng Ple k log ang remote erverCâu hỏi:Có thể huyển hướng Ple k log đến remote erver thông qua y logTrả lời:Hiện tại chức năng này đang được phát triển theo yêu cầu của một lượng lớn người dùng Ple kTuy nhiên hiện tại có thể thao tác thủ công... [Xem chi tiết]

Web logs không thể gửi qua mail

Web log không thể gửi qua mailÁp dụng: Ple k 125 cho linuxVấn đề:Ple k được cấu hình để gửi log web và log ftp thông qua mail, cấu hình tại Sub cription > examplecom > Log > Manage Log File > Log Rotation Tuy nhiên không nhận được mail chứa log gửi vềNguyên... [Xem chi tiết]

ModSecurity log không có thông tin log mới

ModSecurity log không có thông tin log mớiVấn đề:Mod ecurity không xuất hiện thông tin logNguyên nhân:ModSecurity không được enable trên erverHướng xử lý:Kiểm tra tình trạng ModSecurity [root@ erver ~]# /u r/local/p a/admin/bin/mod ecurity_ctl - Di abled Tiến hành enable... [Xem chi tiết]

[HUB] 99: Vấn đề không thể start Apache/httpd với lỗi AH00072: make_sock: could not bind to address error

[HUB] 99: Vấn đề không thể tart Apache/httpd với lỗi AH00072: make_ ock: could not bind to addre errorNguyên nhân gây ra lỗi có thể do port của apache đã bị chiếm dụng bới proce khác hoặc proce apache trước đó đã bị lỗi tuy nhiên vẫn tồn tại trên hệ thống Đồng thời cũng... [Xem chi tiết]

THEO DÕI CHÚNG TÔI