[HUB] Vấn đề Website: 403 Forbidden

[HUB] Vấn đề Web ite: 403 ForbiddenVấn đề này thường do việc cấu hình ai thông tin u ername/pa word các file được làm việc bởi apache/httpd, nginx erviceTiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân:1 Login vào erver con ole và khởi tạo một command tail để kiểm tra log file #... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề Nginx: 403 Forbidden

[HUB] Vấn đề Nginx: 403 ForbiddenPle k hoặc các công cụ đi kèm xuất hiện lỗi 403 ForbiddenVấn đề này thường do việc cấu hình ai thông tin u ername/pa word các file được làm việc bởi 2 thành phần core của Ple k là w-engine , w-cp- erverTiến hành kiểm tra và xác định nguyên... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề Website: 504 Gateway Timeout

[HUB] Vấn đề Web ite: 504 Gateway TimeoutLỗi này xuất hiện khi nginx được enable trên erver proxy và nó không thể giao tiếp với apache proce do đó đã xuất hiện lỗiCác bước kiểm tra và xử lý chungLogin vào con ole và đảm bảo các ervice apache/httpd đã được tarted Đảm... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề Plesk: 504 Gateway Timeout

[HUB] Vấn đề Ple k: 504 Gateway TimeoutPle k hiển thị thông báo lỗi “504 Gateway Timeout”Ple k engine (  w-cp- erver, w-engine ) được viết dựa trên nginx, vì thế thông báo lỗi trên là từ phía ngix đẩy raCác hướng xử lýNguyên nhân về error 504 có thể tìm được trong web... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề: Mail – Relay Access Denied

[HUB] Vấn đề: Mail - Relay Acce DeniedLỗi xảy ra khi gửi mail, nguyên nhân có thể do cấu hình ai phía mail erver/webmail etting Điều này có nghĩa là relay hiện đang khóa IP của bạnTiến hành kiểm tra là thực hiện bước xử lý như bên dưới trong SSH Se ion của mail... [Xem chi tiết]

THEO DÕI CHÚNG TÔI