[HUB] Vấn đề Website: 403 Forbidden

[HUB] Vấn đề Website: 403 ForbiddenVấn đề này thường do việc cấu hình sai thông tin username/password các file được làm việc bởi apache/httpd, nginx servicesTiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân:1 Login vào server console và khởi tạo một command tail để kiểm tra log file #... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề Nginx: 403 Forbidden

[HUB] Vấn đề Nginx: 403 ForbiddenPlesk hoặc các công cụ đi kèm xuất hiện lỗi 403 ForbiddenVấn đề này thường do việc cấu hình sai thông tin username/password các file được làm việc bởi 2 thành phần core của Plesk là sw-engine , sw-cp-serverTiến hành kiểm tra và xác định nguyên... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề Website: 504 Gateway Timeout

[HUB] Vấn đề Website: 504 Gateway TimeoutLỗi này xuất hiện khi nginx được enable trên server proxy và nó không thể giao tiếp với apache process do đó đã xuất hiện lỗiCác bước kiểm tra và xử lý chungLogin vào console và đảm bảo các service apache/httpd đã được started Đảm... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề Plesk: 504 Gateway Timeout

[HUB] Vấn đề Plesk: 504 Gateway TimeoutPlesk hiển thị thông báo lỗi “504 Gateway Timeout”Plesk engine ( sw-cp-server, sw-engine ) được viết dựa trên nginx, vì thế thông báo lỗi trên là từ phía ngix đẩy raCác hướng xử lýNguyên nhân về error 504 có thể tìm được trong web... [Xem chi tiết]

[HUB] Vấn đề: Mail – Relay Access Denied

[HUB] Vấn đề: Mail - Relay Access DeniedLỗi xảy ra khi gửi mail, nguyên nhân có thể do cấu hình sai phía mail server/webmail settings Điều này có nghĩa là relay hiện đang khóa IP của bạnTiến hành kiểm tra là thực hiện bước xử lý như bên dưới trong SSH Session của mail... [Xem chi tiết]