Nano Server Image Builder

Nano Server Image Builder là tool được phát hành chính thức bởi Microsoft giúp bạn tạo Nano Server Image thông qua giao diện Trước tiên, bạn cần phải cài đặt Windows ADK tại đây Tiếp theo tải và cài đặt Nano Server Image Builder với link sau: http://akams/NanoServerImageBuilder Sau khi cài... [Xem chi tiết]