Hướng dẫn cài đặt công cụ monitor Cluster Virtuozzo Storage bằng giao diện web và các hướng dẫn cơ bản

Để monitor toàn bộ trạng thái dịch vụ đang chạy trong Cluster PCS ở thời gian thực, Parallels có cung cấp cho người dùng công cụ #pstorage -c <cluster_name> top trong giao thức SSH trên từng server node thành viên của Cluster PCS và việc monitor trên các server node khác nhau thuộc 1... [Xem chi tiết]

Chú ý khi thực hiện Yum update Hardware node Virtuozzo

Để update 1 node trong cluster PCS, Parallels khuyến khích người dùng thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới Điều này rất quan trọng, vì nó sẽ giảm thời gian downtime của các VM và Container xuống mức thấp nhất Lưu ý là mỗi lần update chỉ nên update từng node, không được update... [Xem chi tiết]

SSD consumer hay SSD Enterprise?

Sử dụng SSD consumer grade hay SSD Enterprise grade cho hệ thống cloud ! Dưới đây là những thông tin có thể sẽ giúp bạn tìm được loại SSD phù hợp cho hệ thống của mình 1 Độ bền bỉ Các nhà sản xuất thường test IO, khối lượng tải SSD Consumer trên môi trường client Trong khi... [Xem chi tiết]

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 5.5

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 55 Bài hướng dẫn dưới đây sẽ nói về cách kết nối để hệ thống ảo hóa VMware vSphere có thể kết nối storage PCS bằng giao thức kết nối storage thông dụng hiện nay là iSCSI Bên dưới là mô hình kết nối giữa hệ thống VMware vSphere... [Xem chi tiết]

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 5.5

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 55 Bài hướng dẫn dưới đây sẽ nói về cách kết nối để hệ thống ảo hóa VMware vSphere có thể kết nối storage PCS bằng giao thức kết nối storage thông dụng hiện nay là iSCSI Bên dưới là mô hình kết nối giữa hệ thống VMware vSphere... [Xem chi tiết]