Những tính năng mới trong Virtuozzo 7.0 ( early updates )

Năm 2016 là năm Odin sẽ cung cấp phiên bản mới nhất trong giải pháp Cloud của họ là Virtuozzo 7 Cùng với việc nâng cấp này là hàng loạt các chức năng và ưu điểm mới Các thay đổi lớn trong đợt này có được mô tả như bên dưới Virtualization Disc encryption :  Odin giới... [Xem chi tiết]

Cách remove node ra cluster bằng cách thủ công

Khi cần remove node ra khỏi cluster để tiến hành bảo trì hoặc để join vào 1 cluster khác có thể thực hiện theo quy trình: 1 Remove dịch vụ metadata server 2 Remove dịch vụ chunk 3 Dừng các dịch vụ liên quan đến ảo hóa parallels-server, vz 3 Remove dịch vụ shaman 4 Umount client mount... [Xem chi tiết]

Cách join node vào cluster bằng cách thủ công

Đối với các server được cài đặt mới Odin hỗ trợ cấu hình tự động join các dịch vụ vào cluster Nếu bạn đã cài đặt sẵn OS Virtouzzo hoặc join 1 node từ cluster cũ sang cluster mới thì có thể thực hiện bằng cách thủ công mà không cần phải cài đặt lại OS Quy trình... [Xem chi tiết]

Quản lý CPU limits trên Virtuozzo

Giới hạn CPU cho Containers và VM trên Parallels Server Bare Metal ( PSBM ),  Parallels Virtuozzo Việc giới hạn sử dụng CPU trên các Container hoặc VM được xác định theo các tham số sauCpus:  Tham số này qui định số core/thread tối đa mà VM/CT được phép sử dụng tại 1 thời điểm từ... [Xem chi tiết]