Lỗi kết nối PVA MN đến PVA Agent sau khi update Agent từ PVA.

PVA Agent thường được update trực tiếp trên Node thì Odin còn hỗ trợ thêm chức năng update Agent thông qua giao diện quản lý PVA, tuy nhiên đôi lúc các PVA Agent được update thông qua PVA MN thông qua web interface tại “ Sofware update “ lại gặp vấn đề như sau:
Tiến trình update bị fails với dòng thông báo lỗi :

Starting the process    Completed
...  
Initializing repository (http://download.pa.parallels.com/pva/repo/agent).   
#312 Connection to remote host cannot be open or is closed  Failed
 
Sau khi tiến trình update bị lỗi xãy ra, các host được quản lý thông qua PVA trên interface web hiển thị offline.
Tiến hành kiểm tra pvaagent và pvapp có status như sau:
[root@pcs ~]# pvaagent status
pvaagentd dead but pid file exists
 
[root@pcs ~]# pvapp status
pvappd is stopped
 

Thử khởi động lại pvapp nhưng xuất hiện thông báo như sau:

[root@pcs ~]# pvapp start
Starting pvappd:
Starting httpd: Syntax error on line 6 of /etc/opt/pva/pp/plugins/httpd/include.ssl.conf:
SSLCertificateFile: file '/etc/httpd/$$ssl_cert_root/ssl.crt/server.crt' does not exist or is empty
                                                           [FAILED]
Kiểm tra log pva update (/var/log/pva/setup/<date_time>_pva-setup.log)có thông báo như sau:
02/16/16 01:36:36               > Performing PVA 6.0 postupgrade configuration
02/16/16 01:36:36                       - Configuring component 'PVA Agent Core Libraries'
02/16/16 01:36:36                       - Reconfiguring PVA Agent Core Libraries
02/16/16 01:36:36                       * LinuxHelper::execute_command - executing
                                                 sh /etc/opt/pva/setup/cached_repo//linux/x86_64/11/6.0-2160/hints/pva-agent-core-postUpgrade.sh --packages "linux/x86_64/11/6.0-2160/files/RPMS/pva-agent-core-6.0-968.x86_64.rpm linux/x86_64/11/6.0-2160/files/RPMS/pva-agent-core-third-6.0-968.x86_64.rpm"
 

Quá trình tổng hợp các thông tin bên trên có thể xác định Power Panel đã không chạy để quản lý với tất cả Container và VM nào chạy trên các Host.
Lưu ý cần kiểm tra thêm container với ID 1 đã chạy hay chưa, vì đây được xem là “Gateway” để thực hiện chức năng Power Panel trên Virtuozzo.

Nguyên nhân:

VA Agent có thể chưa được update, cần kiểm tra và update lại để giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó lỗi trên có thể tương ứng với mã lỗi PVA-33626.

Giải pháp:

Tiến hành update với code như sau trên các node:

# pva-setup --install

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.