Làm sao để hủy tiến trình đang backup trên PVA

Vấn đề Tiến trình backup thông qua PVA Management Node bị treo với tình trạng “ In progress “ Nguyên nhân Có thể do vài nguyên nhân Tiến trình backup bị ngắt do hết thời gian timeout Tiến trình backup bị ngắt đột ngột Giải pháp Lưu ý: Hướng xử lý này sẽ ngắt... [Xem chi tiết]