Làm sao để hủy tiến trình đang backup trên PVA

Vấn đề.

Tiến trình backup thông qua PVA Management Node bị treo với tình trạng “ In progress “.

Nguyên nhân.

Có thể do vài nguyên nhân.

  • Tiến trình backup bị ngắt do hết thời gian timeout.
  • Tiến trình backup bị ngắt đột ngột.

Giải pháp.

Lưu ý: Hướng xử lý này sẽ ngắt toàn bộ các tiến trình đang thực hiện trên PVA.

Kill tiến trình vzlpl trên node chưa container gặp vấn đề với tiến trình backup thông qua PVA.

~# ps aux | grep [/]vzlpl
root     35689  9.0  1.3 449452 46068 ?        Dl   17:25   0:01 /opt/pva/agent/bin/vzlpl /var/opt/pva/agent/tmp.38V68g
root     35725  2.6  1.0 402508 34680 ?        Sl   17:25   0:00 /opt/pva/agent/bin/vzlpl /var/opt/pva/agent/tmp.tbn6jS
~# kill -9 35689 35725

Các tiến trình này sẽ được ngắt trong vài giây, nếu tiến trình nào vẫn ở trạng thái running thì có thể đang gặp vấn đề với Disk hoặc network share access, giống với trường hợp NFS server đột ngột mất kết nối không thể xác định.

Restart dịch vụ pvamn .

# pvamn restart

http://kb.odin.com/en/117823

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.