Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 5.5

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 55Bài hướng dẫn dưới đây sẽ nói về cách kết nối để hệ thống ảo hóa VMware vSphere có thể kết nối storage PCS bằng giao thức kết nối storage thông dụng hiện nay là iSCSI Bên dưới là mô hình kết nối giữa hệ thống VMware vSphere... [Xem chi tiết]

Monitor Event Log Virtuozzo Storage

Monitor Event Log Virtuozzo StorageĐể monitor cluster trên Virtuozzo Storage có thể dùng lệnh “pstorage top” hoặc để xuất event log có thể dùng “pstorage get-event”Một số thông tin của event log:Column DescriptionTIME Thời gian xảy ra sự kiệnSYS Thành... [Xem chi tiết]

Cấp Virtuozzo Storage cho hệ thống ngoài bằng NFS

Cấp Virtuozzo Storage cho hệ thống ngoài bằng NFSNgoài iSCSI, Virtuozzo có hỗ trợ cung cấp storage cho hệ thống bên ngoài qua giao thức NFSĐể có thể access Virtuozzo Storage thông qua NFS, cần phải:Tạo và mount ploop với định dạng file system ext4 Thiết lập NFS share bằng... [Xem chi tiết]

Xử lý failed CS (Disks)

Xử lý failed CS (Disks)Nếu chunk trên chunk server bị lỗi Cần phải xác định được nguyên nhân chunk bị lỗi và chọn cách giải quyết hợp lýĐể có thể xem tình trạng của chunk:pstorage -c <tên cluster> topNhấn phím I cho đến khi thấy cột FLAG Xem flag của chunk... [Xem chi tiết]