Thay đổi password cluster Virtuozzo Storage

Thay đổi password cluster Virtuozzo StorageTrong trường hợp quên password cluster virtuozzo khi tiến hành thêm mới node hay chứng thực cluster, Virtuozzo cho phép người dùng thay đổi password cluster bằng option –change-password  trong command pstorageLưu ý: Thay đổi password cluster phải... [Xem chi tiết]

Quản lý RAM trên VM/CT

Quản lý RAM trên VM/CT Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vSwap, OOM, Overcommit , UBC trong Container và VM của OdinPhần 1: Quản lý RAM cho Container Odin cung cấp khái niệm mới về quản lý và vận hành RAM với Container là vSwap vSwap hoạt động như sau: 1 Cấu hình lượng... [Xem chi tiết]

Tính năng Backup & Restore trên PVA

Tính năng Backup & Restore trên PVA Odin hỗ trợ người dùng tính năng backup & restore qua công cụ prlbackup & prlrestore với đầy đủ những tính năng cơ bản mà một công cụ backup & restore cần và tích hợp sẵn trên hệ thống Virtuozzo hoặc thông qua tính năng backup trên... [Xem chi tiết]

Backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA

Backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA Virtuozzo hỗ trợ backup với backend acronis và tgz backend Để backup Virtuozzo thông qua NFS trên PVA cần phải: – Mount NFS vào node Virtuozzo – Setup đường dẫn backup trên node Virtuozzo – Cấu hình là lâp lịch trên PVA Giả lập:Cấu hình NFS: –... [Xem chi tiết]

Quản lý virtual network trên Virtuozzo

 Quản lý virtual network trên Virtuozzo Virtuozzo đưa ra tính năng Virtual Network để dễ dàng quản lý network trên hardware nodeVirtual Network Virtuozzo cho phép bạn quản lý:Tạo hoặc xóa một Virtual Network Kết nối Virtual Network với card uplink trên hardware node Liệt... [Xem chi tiết]