Host resource protection (new)

Tính năng này giúp ngăn chặn VM chiếm quá nhiều tài nguyên trong shared resource từ host và ngăn chặn VM này chiếm tài nguyên của VM khác.
Ngăn chặn các hoạt động của VM gây ảnh hưởng đến hiểu năng của hệ thống. Đây là một trong những tính năng mới trên Windows 2016.
Mặc định, tính năng được tắt đi, bạn có thể bật lên bằng lệnh powershell sau:

Set-VMProcessor -EnableHostResourceProtection $true

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.