Cấu hình log rotation cho Virtuozzo storage services

Mặc định, Virtuozzo storage giữ 10x100Mb logs cho mỗi metadata server, chunk server  cluster mount point.

Metadata and chunk servers

Log rotation policy dành cho MDS and CS servers được định nghĩa trong các file cấu hình: /etc/pstorage/mds.config và /etc/pstorage/cs.config:

~# grep -i rotation /etc/pstorage/{mds,cs}.config

/etc/pstorage/mds.config:# LOG_ROTATION=”10x100M”

/etc/pstorage/cs.config:# LOG_ROTATION=”10x100M”

Mount client

Tắt tất cả các dịch vụ liên quan đến pstorage mount client

~# for svc in pvapp pvaagentd prl_mounterd parallels-server vz pstorage-iscsid pstorage-fs; do service $svc stop; done

~# pstorage-mount -c <cluster_name> <mount_point> -L NUMxSIZE

~# for svc in pstorage-iscsid vz parallels-server prl_mounterd pvaagentd pvapp; do service $svc start; done

Note: Tất cả virtual environments, iSCSI targets sẽ bị stop khi tắt các dịch vụ.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.