Cấu hình log verbosity cho Virtuozzo storage

Các mô tả về log level có thể xem thêm trong  man pstorage-config-files:


Note: Việc thay đổi log level log không được khuyến cáo – giá trị mặc định đã được tối ưu và đủ log cho hầu hết các trường hợp.

Metadata and chunk servers

Các level log MDS and CS servers được định nghĩa trong các file:/etc/pstorage/mds.config và /etc/pstorage/cs.config:

~# grep VERBOSITY /etc/pstorage/{mds,cs}.config

/etc/pstorage/mds.config:# VERBOSITY_LEVEL=”7″

/etc/pstorage/cs.config:# VERBOSITY_LEVEL=”7″

Chỉ định log level mong muốn sau đó restart lại dịch vụví dụ:

~# grep -i VERBOSITY /etc/pstorage/cs.config

VERBOSITY_LEVEL=”8″

~# service pstorage-csd restart

Mount client

Log level được cấu hình sử dụng lệnh pstorage-mount với tham số -d:

~# pstorage-mount -c <cluster_name> <mount_point> -d LOGLEVEL

Tất cả các dịch vụ nên được tắt trước khi thực hiệnbạn có thể thực theo các bược sau:

~# for svc in pvapp pvaagentd prl_mounterd parallels-server vz pstorage-iscsid pstorage-fs; do service $svc stop; done

~# pstorage-mount -c <cluster_name> <mount_point> -d LOGLEVEL

~# for svc in pstorage-iscsid vz parallels-server prl_mounterd pvaagentd pvapp; do service $svc start; done

Note: Tất cả virtual environments, iSCSI targets sẽ bị stop khi tắt các dịch vụ.

Thêm loglevel=LOGLEVEL vào /etc/fstab:

~# grep cluster /etc/fstab

pstorage://cluster /pstorage/cluster fuse.pstorage cache=/pstorage/ssd,cachesize=32768,loglevel=8 0 0

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.