Check filesystem container sử dụng fsck

Biểu hiện Theo thời gian, ảnh đĩa của container cần phải được kiểm tra hệ thống tập tin ở định dạng ploop Lý do Do một số lý do khác nhau, chủ yếu là sự cố hệ thống bị crash hoặc do quá trình replication không chính xác, hệ thống tập tin sẽ bị lỗi Kết quả là số... [Xem chi tiết]