Thay đổi địa chỉ IP MDS

Vấn đề thay đổi IP của các MDS trong hệ thống Cluster Virtuozzo từ bản update PCS6 update 4 đã được giải quyết, việc thay đổi IP có thể sử dụng thông qua option configure-mds trong command pstorage –c <clustername> configure-mds . Thông tin mô tả vui lòng xem trong pstorage-configurate-mds.
Bên dưới sẽ cung cấp 1 ví dụ về việc thay đổi IP MDS trong cluster với mô hình như sau:

host1 with MDS#1, 10.10.10.1:2510
host2 with MDS#2, 10.10.10.2:2510
host3 with MDS#3, 10.10.10.3:2510

Như bên trên các MDS cũ có IP lớp mạng 10.10.10.xxx/24 , sẽ tiến hành chuyển đổi qua lớp mạng 10.10.20.xxx/24.
Thực hiện lần lượt các command bên dưới trên từng node. Vui lòng backup các cấu hình MDS để phòng trường hợp rủi ro phát sinh. ( Lưu ý các command bên dưới nên được thực hiện lần lượt theo mô hình thực tế của người dùng )

#[root@host1] service pstorage-mdsd stop
#[root@host1] pstorage -c mycluster configure-mds -r /mnt/storage/mds -N -n 1@10.10.20.1:2510 -n 2@10.10.20.2:2510 -n 3@10.10.20.3:2510
#[root@host1] service pstorage-mdsd start
#[root@host2] service pstorage-mdsd stop
#[root@host2] pstorage -c mycluster configure-mds -r /mnt/storage/mds -N -n 1@10.10.20.1:2510 -n 2@10.10.20.2:2510 -n 3@10.10.20.3:2510
#[root@host2] service pstorage-mdsd start
#[root@host3] service pstorage-mdsd stop
#[root@host3] pstorage -c mycluster configure-mds -r /mnt/storage/mds -N -n 1@10.10.20.1:2510 -n 2@10.10.20.2:2510 -n 3@10.10.20.3:2510
#[root@host3] service pstorage-mdsd start

Lưu ý: Trong quá trình thay đổi IP MDS sẽ gặp tình trạng cluster unavailable với command error #4 đến #6. Sau đó vui lòng reconfigure discovery theo mô tả trong manual pstorage-discovery.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.